Foto: Katharina Arnesen

Behandlingsgång

 

Lite kort om lymfsystemet

När blodet lämnar hjärtat har det nyss fått påfyllt både syre och näring. Det rör sig genom mindre och mindre ådror tills det når de minsta, kapillärerna, som är genomsläppliga för blodvätska och mindre ämnen t.ex. näring. Stora saker som t.ex. röda blodkroppar stannar kvar inuti blodådern.

Vätskan "badar" området runt kärlet med näring, som cellerna kan ta upp genom sina cellmembran. Cellerna passar på att göra sig av med restprodukter genom att släppa ut dem genom cellmembranet. Delar av blodvätskan sugs tillbaka in i blodådern när ådern börjar bli större igen och bli till venoler och sedan vener som för blodet tillbaka till hjärtat. Men bl.a. restprodukterna från cellerna och från immunförsvarsangrepp är för stora för att kunna passera in i ådrorna och sugs då istället upp av lymfkärl tillsammans med resten av blodvätska.

Lymfan, som vätska nu kallas, förs tillbaka mot hjärtat med hjälp av främst muskelrörelser. På vägen passerar den lymfknutor där det bl.a. sker en återvinning av material. Kroppen plockar isär ämnena i sina beståndsdelar för att de ska kunna byggas ihop till något kroppen behöver istället. Det innebär att när lymfan når stora hålvenen, som är där lymfvätskan sammanförs med resten av blodet igen, har den städat igenom hela kroppen.

Lymfsystemet har naturligtvis utvecklats under lång tid. En tid då vi inte suttit stilla på samma sätt som många gör mer och mer idag. Stillasittandet kan innebära ett problem för lymfsystemets funktion, eftersom det till stor del förlitar sig på muskelrörelser för att ta lymfan tillbaka till blodomloppet. Det kan innebära att "städningen" i vissa områden blir mindre effektiv, att inte all lymfvätska sugs upp. Personen börjar "binda vatten" dvs. bli lite lätt svullen eftersom det är mer vätska än vanligt runt cellerna.

Stillastående vätska i kroppen fungerar på liknande sätt som stillastående vatten i naturen dvs. det blir sämre syresättning i området. Cellerna behöver syre för att kunna producera den energi som de behöver för sin funktion, samt för att vi ska kunna hålla en bra kroppstemperatur. Har cellerna inte det syre de behöver påverkas även deras ämnesomsättning. Precis som vi kan bli lite förvirrade och fatta sämre beslut om vi inte ätit ordentligt kan cellerna det också. Vilket kan leda till problem av olika slag.

Lymfdränage är ett sätt att få fart på lymfcirkulationen och funktionen i lymfkörtlarna. Andra effektiva sätt är torrborstning och att jogga på studsmatta.

Lymfdränage
- känns som om du duschat inuti.

Det är en mycket lugn och behaglig behandling som utförs med klienten liggande på rygg på en mjuk massagebänk.

Klienten är täckt av lakan och handdukar, förutom de delar Katharina arbetar med för tillfället. Under lakanen är klienten helt avklädd. Katharina arbetar främst med halsområdet, mag- och tarmområdet samt de yttre delarna av ljumskarna, vilket innebär att inga känsliga områden riskerar att exponeras.

Behandlingen består av lätt massage, strykningar och lätta trumningar.

Det är vanligt att känna sig extra törstig efter behandlingen och att besöka toaletten oftare än vanligt under det kommande dygnet.

Resultat som andra upplevt:

Boka behandling:
mail till Hands on
070 - 577 44 29


Katharina Arnesen

Katharina har behandlat med hjälp av bl.a. BodyTalk, lymfdränage och klassisk svensk massage sedan 1996. Hon har byggt sin erfarenhet genom att arbeta med ett stort antal människor, med helt olika livsförutsättningar.

 


Nedladdningsbart informationsblad
om lymfdränage.