Foto: Katharina Arnesen


Dr. John Veltheim

Dr. John Veltheim har arbetat inom och studerat ett brett fält av hälsovårdssystem under hela sitt vuxna liv.

1995 började han sätta samman ett behandlingsschema utifrån en behandlingsidé han fått av en tidigare elev, Tracy Livingstone från Nya Zeeland. Ett schema som skulle användas för att kunna ta itu med problem som t.ex. dyslexi, kroniska virus och infektioner, svagt immunförsvar, vissa typer av allerger, blodsockerfall, artrit och andra problem i rörelseapparaten, felfunktion hos inre organ och allmänna obalanser inom energisystemen. Han kallade systemet BodyTalk.

Det har sin grund i kunskapen inom avancerad yoga, energidynamiken i akupunktur, de kliniska resultaten inom kinesologi och västerländsk medicinsk expertis.

Dr. Veltheims omfattande studier innefattar bl.a. kinesologi, bioenergetisk psykologi, osteopati, idrottsmedicin, rådgivning, jämförande filosofi och teologi.

BodyTalk är ett system som utvecklats från en idé som uppkom på Nya Zeeland, utvecklades vidare först i Australien och HongKong, därefter i USA.

Nu sker utvecklingen genom samarbete över alla gränser runt om i världen.