Ranka - foto Katharina Arnesen
Foto: Katharina Arnesen

Katharina har satt samman en behandling särskilt inriktad på idrottare. Den har sin grund i BodyTalk och kompletteras, efter behov, med massage, lymfdränage och eventuell genomgång av rörelseomfånget i kroppens större leder för att ge en tydligare bild av vad som behöver extra stödåtgärder i form av t.ex. streching.

Det går att boka Katharina för ett föredrag om BodyTalk för idrottare. Här finns mer information om hur det går till att vara föredragsarrangör. Samt en pdf fil med samma information.

Boka föredrag: katharina@arnesen.se

"Solheimåret hjälpte mig till en lyckad comeback.

Jag fick tid till BodyTalk, att komma i fysisk och mental balans - och tillbaka på touren förbättrades spelet snabbt."
Helen Alfredsson - Göteborgs Posten 081227

BodyTalk inom golf, bridge och annan idrott.

En kropp i balans, med rörliga leder, få muskelspänningar, väl fungerande ämnes- omsättning och starkt immunförsvar i kombination med ett starkt psyke och en bra förmåga att fokusera är en fördel inte bara när man spelar golf.

När man spelar kan det bli extra tydligt om något inte fungerar bra, oavsett om det är något fysiskt, känslomässigt eller mentalt. En dålig dag, ett missat slag...

En BodyTalk behandling tar avstamp i dagsformen, men hanterar även gamla skador och problem om de fortfarande påverkar prestationen idag.

Boka behandling
mail till Hands on
070 - 577 44 29

Katharina Arnesen
Katharina Arnesen

Katharina har behandlat med hjälp av bl.a. BodyTalk, lymfdränage och klassisk svensk massage sedan 1996. Hon har byggt sin erfarenhet genom att arbeta med ett stort antal människor, med helt olika livsförutsättningar. De har ägnat sig åt många olika idrotter, olika dansformer, långa vandringar, korta promenader, varit rullstolsburna eller sängliggande. De har haft fysiskt påfrestande jobb, fysiskt lättsamma jobb, studerat eller tränat på att klara vardagen. Mentalt och känslomässigt påfrestande arbetsliv och/eller privatliv. Svårigheter med inlärning mentalt eller när det gäller koordination.

Andra har inte haft några direkta problem när de sökt Katharina för en behandling utan velat se om deras prestationer, rörelsemönster, psyke och förmåga att fokusera skulle kunna förbättras ytterligare. Vilket de upplevt, och i vissa fall sett tydligt i resultatlistan efter tävlingar.

Mer om Katharina www.arnesen.se - Hands on

"När jag kom tillbaka från Sverige så kontaktade jag en läkare som jag träffade fyra gånger och sedan var det borta!

Läkaren i Orlando introducerade Annika Sörenstam till en modern form av behandling med namnet "BodyTalk", som beskrivs som en terapi där västerländsk medicin möter kinesologi och utnyttjar dynamik från bl.a. akupunktur och avancerad yoga.

- Kroppens alla organ ska fungera tillsammans. Man trodde väl att det här med höften egentligen hade nåt att göra med vad jag hade gått igenom i mitt privatliv, att det var en mental grej som gjorde att jag var känslig även fysiskt, berättar Annika.

- Många tycker väl att det här är lite hokus pokus, men hur som helst justerade läkaren höften och sedan dess har det varit bra, sen dess svingar jag bättre!"
Annika Sörenstam - Aftonblandet 051226