Foto: Katharina Arnesen

Det går att boka Katharina för ett föredrag om BodyTalk. Här finns information om hur det går tll att vara föredragsarangör. Här är samma information på nedladdningsbar pdf-fil.
Boka föredrag: katharina@arnesen.se


Nedladdningsbar information
om BodyTalk.

Du kan meditera, filosofera, sova eller bara slappna av under behandlingens gång.

Du ligger på behandlingsbänken påklädd.
Kudde under huvudet, filt över dig om du vill ha det.

Katharina håller lätt på din handled och mage, samt trummar mjukt på huvudet och bröstbenet.

En BodyTalk-behandling skräddarsys för klienten av dess egen kropp baserat på de förutsättningarna som är i livet, kroppen, psyket och känslorna vid behandlingstillfället. Detta sker genom att terapeuten, Katharina, arbetar sig upp och ner längs ett schema med hjälp av de "ja" och "nej" svar hon får av kroppen.

Svaren leder henne till de delar av kroppen som behöver få en bättre kontakt, ger eventuella specifikationer som är viktiga att känna till och dessutom vilken/vilka andra delar den vill ha den förbättrade kontakten med.

Resultatet blir något som ser ut som en tredimentionell ekvation av inbördes relationer. När den är klar för att lösas trummar Katharina lätt på ditt huvud och bröstben för att få hjärnan och resten av kroppen att samarbeta med att lösa ekvationen och därmed stärka och återupprätta kontakten och kommunikationen.

Det enda du som klient behöver göra är att ligga ner och slappna av.

Du behöver inte göra något särskilt efter behandlingen utan allt sköter sig självt på samma sätt som ett skrapsår läker av sig självt dvs. utan att du behöver tänka på det.

Boka behandling:
mail till Hands on
070 - 577 44 29

Stockholm 960:- inkl. moms
Uppsala 800:- inkl. moms


Katharina Arnesen

Katharina har behandlat med hjälp av bl.a. BodyTalk, lymfdränage och klassisk svensk massage sedan 1996. Hon har byggt sin erfarenhet genom att arbeta med ett stort antal människor, med helt olika livsförutsättningar. De har ägnat sig åt många olika idrotter, olika dansformer, långa vandringar, korta promenader, varit rullstolsburna eller sängliggande. De har haft fysiskt påfrestande jobb, fysiskt lättsamma jobb, studerat eller tränat på att klara vardagen. Mentalt och känslomässigt påfrestande arbetsliv och/eller privatliv. Svårigheter med inlärning mentalt eller när det gäller koordination.

Andra har inte haft några direkta problem när de sökt Katharina för en behandling utan velat se om deras prestationer, rörelsemönster, psyke och förmåga att fokusera skulle kunna förbättras ytterligare. Vilket de upplevt, och i vissa fall sett tydligt i resultatlistan efter tävlingar.

Katharina var en av de första BodyTalk instruktörerna som grundaren Dr John Veltheim utexaminerade. Detta skedde 1996 i England då Katharina var den första att ha 100% rätt på samtliga prov.

Mer om Katharina:
www.arnesen.se - Hands on